Algemene voorwaarden Steam Clean Twente

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die medewerkers van Steam Clean Twente voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers verrichten. Afwijkende afspraken gelden uitsluitend als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 2: Frequentie
Het voertuig van de opdrachtgever wordt op vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd.

ARTIKEL 3: Duur
De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (indien van toepassing).

ARTIKEL 4: Opzegging
De overeenkomst van opdracht aan Steam Clean Twente kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel opdrachtgever als Steam Clean Twente, zonder recht op schadevergoeding. ( voorrijkosten etc, moet uitsluitsel op komen)

ARTIKEL 5: Methode
Opdrachtnemer reinigt het voertuig met behulp van  o.a. stoomreinigingsapparatuur en microvezeldoeken. Deze reinigingsmethode is zowel voor het exterieur als interieur van toepassing. Voor de waxlaag wordt gebruik gemaakt van een ecologisch afbreekbare substantie.Steam Clean Twente maakt gebruik van hoogwaardige waxproducten. Het oppervlaktewater wordt op geen enkele wijze verontreinigd.

ARTIKEL 6: Reinigingsresultaat
Het vuil dat verwijderd kan worden is afhankelijk van het gekozen reinigingsprogramma. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer, vliegenroest en lijmresten kunnen slechts beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het voertuig, zoals lakschade, met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het voertuig door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.

ARTIKEL 7: Instructies
De opdrachtgever behoort zich aan de eventuele instructies te houden van de medewerker die namens Steam Clean Twente diens voertuig reinigt, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van Steam Clean Twente kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van de auto waardoor deze niet volledig bereikbaar is voor de medewerkers van Steam Clean Twente of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in de auto bij interieurreiniging. Tevens wordt opdrachtgever geacht de medewerkers van Steam Clean Twente te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Steam Clean Twente mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.

ARTIKEL 8: Controleren
Steam Clean Twente controleert tijdens en na uitvoering van de dienst of er schade is ontstaan. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij het voertuig controleert na uitvoering om eventuele schade vast te stellen. De opdrachtgever controleert het voertuig op de volgende zaken:
– Is de opdrachtgever tevreden over de uitvoering van de dienst (is er uitgevoerd waarvoor de opdrachtgever betaalt)?
– Is er lakschade op te merken aan het exterieur en/of interieur?
– Werkt de electronica zoals het werkte voordat Steam Clean Twente de dienst heeft verleend (interieur)?
– Is er andere matriële schade aan het intereur en/of exterieur?

ARTIKEL 9: Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk aangegeven te worden. Klachten met betrekking tot het resultaat die geleverd is door de reininging van Steam Clean Twente dient u binnen 12 uur te melden per e-mail naar                            Zo kan redelijkerwijs gecontroleerd worden of de uitvoering van de opdracht van Steam Clean Twente de oorzaak van desbetreffende klacht is.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de dienst, en is beperkt tot het niveau waartot Steam Clean Twente is verzekerd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt door de reinigingsmethode. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever dient schade binnen 12 uur nadat de dienst is geleverd te melden bij Steam Clean Twente per e-mail naar                               Schade die gemeld wordt na 12 uur, is niet te verhalen op Steam Clean Twente.

ARTIKEL 11: Waardevolle spullen
Bonnen, munten, sieraden, brillen en dergelijke waardevolle spullen blijven de verantwoording van de opdrachtgever. De auto dient door de opdrachtgever leeg achter gelaten te worden. Indien er toch waardevolle spullen in het voertuig achterblijven zal de medewerker van Steam Clean Twente zijn best doen om dergelijk waardevolle spullen voor de opdrachtgever te verplaatsen binnen het voertuig. Steam Clean Twente is niet aansprakelijk voor schade aan dergelijk waardevolle spullen welke schade is ontstaan tijdens het reinigen van de auto en door verplaatsing van dergelijke waardevolle spullen door Steam Clean Twente.

ARTIKEL 12: Betaling
De betaling geschiedt per contanten of middels iDeal. Voor zakelijke opdrachtgevers is het mogelijk achteraf te betalen. Bij het niet betalen van een factuur verstuurt Steam Clean Twente tot tweemaal toe een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Indien de betaling vervolgens niet binnen de daarvoor opgegeven termijn is ontvangen behoudt Steam Clean Twente zich nadrukkelijk het recht voor om  zonder nadere kennisgeving de gehele vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.

ARTIKEL 13: Nietigheid en onafdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden
De nietigheid en onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene Voorwaarden aan.

De prijzen staan op de website vermeld, de prijzen zijn incl. BTW en  voorrijkosten.